BEHANDLINGSFORLØB

Journalføring
Ved 1. behandling vil jeg oprette en journal, hvis du giver samtykke til at det er i orden. Journalen bruger jeg til at registrere dit behandlingsforløb og din krops reaktioner. Dette sikrer den bedst mulige analyse og behandling af din krop.

Som din behandler har jeg tavshedspligt og alt er fortroligt mellem os.

Hvor mange behandlinger skal jeg have?
Zoneterapien skal gerne virke hurtigt, som oftest efter 3 behandlinger. Hvis ikke kroppen har reageret (fået en bedring eller en forværring) efter 5. behandling kan zoneterapien ikke hjælpe dig.
Antallet af behandlinger er individuelt. Og på forhånd er det svært at sige, hvor mange behandlinger der er nødvendige. Dette kommer an på årsagen til ens ubalance.

Som hovedregel siger man; "at jo hurtigere man kommer i behandling, desto færre behandlinger skal man normalt have".

Nyopstået skader
Ved nyopstået skader og sygdom hjælper det bedst, hvis du i starten af forløbet behandles hver uge. Du skal regne med ca. 3-5 behandlinger.

Kroniske lidelser
Kroniske lidelser, kræver ofte et længere behandlingsforløb. Vi starter med behandling hver uge, og efter ca. 5 behandlinger kan du nøjes med behandling hver 14. dag. Til sidst kan behandlingen trappes ned til 1 gang om måneden eller helt stoppes.

Forebyggelse
Hvis immunforsvaret blot skal holdes på toppen, er det nok med behandling 1 gang om måneden. Behandling med tidsinterval på over en måned, vil din krop også takke dig for.

Du skal naturligvis være opmærksom på, at der under og efter en behandling kan opstå reaktioner.

Klik her for at læse mere om kroppens reaktioner i forbindelse med behandlingen.