HVORFOR VÆLGE EFT & MATRIX REIMPRINTING

EFT & Matrix Reimprinting er en blid form for terapi, hvor du arbejder med dig selv.

Tit går vi rundt og føler smerte eller ubehag et sted i kroppen - det kan både være en fysisk smerte eller psykisk smerte (følelse). Igennem EFT & Matrix Reimprinting åbner du op for årsagen, der kan høre sammen med smerten eller følelsen. Det vil sige at du kommer i kontakt med din underbevidsthed på en ny måde, som kan give dig svar på, hvorfor du ”handler” på en bestemt måde i en bestemt situation.

Det kan være helt almindelige hændelser i dagligdagen, hvor vi har skabt os et mønster, som stammer tilbage fra oplevelser der er glemt, men som er årsagen til, at vi reagerer og ”handler” som vi gør. Det kan også være en traumatisk oplevelse eller en tidligere erindring, hvor vores selvværd er blevet svækket og vi skaber os en overbevisning som f.eks. ”jeg er ikke god nok” eller ”der er ingen der kan lide mig”.

EFT & Matrix Reimprinting er nøglen, der kan opløse og ændre den begrænsning eller overbevisning, der er årsag til problemet / udfordringen.