BEHANDLINGSFORLØB

Jeg kombinerer EFT & Matrix Reimprinting, da jeg synes at dette giver det største udbytte.

Det er muligt at vælge en enkel behandling - så kan du se / mærke om denne behandlingsform er noget for dig og hvilken virkning den har på dig.

Jeg foreslår et forløb på 5 behandlinger, da erfaringerne viser at dette giver den bedste effekt. Her er der tid til at finde ind i underbevidstheden, og finde flere svar - forskellige overbevisninger, der fastholder os, stresser os, gør os bange m.m. - og begrænser os den dag i dag.