NADA BEHANDLING (psykisk ubalance)

NADA behandling er en særlig form for øreakupunktur – en afslappende og energigivende behandling - som foregår ved hjælp af 5 særlige akupunktur-punkter i hvert øre. Det er en metode der har stor succes i forbindelse med bl.a. stress, hedeture, depression, angst, søvnløshed, fysisk og psykisk uro, anspændthed, irritabilitet, spiseforstyrrelser, abstinenser, øget koncentration og indlæring.

Metoden kan benyttes ved behov her og nu samt til langtidsbehandling. Øreakupunkturen kan gives uanset, hvor langt man er nået i sin behandling.
Behandlingen består af 5 nåle i hvert øre. Nålene skal helst sidde i minimum 30 - 45 minutter i øret og man skal sidde stille / ligge ned og slappe af for at opnå fuld effekt. I løbet af behandlingen vil nålene løsne sig og det ses, at enkelte af nålene falder ud.
Der kan nogle gange mærkes reaktioner under og efter behandlingen. Herunder kan nævnes ro, overskud og mere energi. Ligeledes er behandlingen styrkende og balancerende for krop og sind. Jeg bruger oftest NADA behandlingen samtidig med zoneterapi, da disse to behandlingsformer supplerer hinanden godt.
Vær opmærksom på, at i visse situationer kan det være godt at gå til terapi hos en psykolog samtidig med NADA behandling.
INFORMATION OM NADA (National Acupuncture Detoxification Assosiation)

NADA er et akupunktur system der stammer fra den kinesiske øreakupunktur, men som er blevet udviklet i USA.
NADA øreakupunktur har været anvendt i Danmark siden 1997.
Hvem har gavn af NADA akupunktur?
Alle kan tåle NADA akupunktur. Også selv om man måtte lide af en eller anden sygdom eller skulle være stof- eller alkoholpåvirket.
Denne form for øreakupunktur kan også uden risiko anvendes under graviditet.
NADA øreakupunktur har ikke nogen uheldig indvirkning på medicinsk behandling.
Tværtimod har øreakupunkturen vist sig som et godt supplement til anden behandling og kan gives i forbindelse med psykoterapi.
Er der bivirkninger ved behandlingen?
Behandlingen betragtes som bivirkningsfri. I meget sjældne tilfælde kan man få lidt hovedpine eller føle sig utilpas. Dette er forbigående og afhjælpes ved at fjerne nålene.
Behandlingen er generelt smertefri. Der er aldrig beskrevet infektion ved denne form for øreakupunktur.

Hvordan opleves behandlingen?
Under behandlingen vil de fleste føle sig afslappede. Enkelte falder i søvn. Nogle kan mærke varme, kuldefornemmelser eller snurren i øret eller dele af kroppen. Dette er en helt normal reaktion. Mange oplever en umiddelbar stresslindring og velbefindende.
Effekten af øreakupunkturen holder sig som regel mindst 24 timer. Selv om man har søvnproblemer, kan behandlingen godt gives om formiddagen.
Efter nogle behandlinger vil den afslappende virkning ikke indtræde så markant. Men dette er ikke et tegn på, at øreakupunkturen ikke virker - snarere tværtimod.
Hvor ofte skal behandlingen gives?
Dette er helt individuelt. NADA akupunktur kan gives hver dag. Den kan aldrig overdoseres.
I begyndelsen har de fleste brug for behandling 2 - 3 gange om ugen. Behovet vil som regel falde i løbet af nogle uger.
Jo flere behandlinger, jo bedre vil effekten være. Man kan med fordel fortsætte behandlingen efter den akutte fase.

Klik her for at læse om behandlingsforløb.