IDRÆTSSKADER OG ARBEJDSSKADER

Ved en idrætsskade er det første du rammes af den akutte smerte. Senere rammes du af den lange ventetid der ofte går, før du er kommet dig over idrætsskaden og kan fungere normalt og dyrke din idræt igen.

Arbejdsskader opstår ofte i nakke, ryg, skulder eller arm. En hyppig årsag er overbelastning af en eller flere dele af kroppen opstået ved gentagne bevægelser, hvorved der dannes en inflammationstilstand i vævet. Eksempelvis seneskedehindebetændelse eller musearm. Arbejdsskader der sætter begrænsninger i din dagligdag.

Zoneterapi kan være en hjælp til, at smerten fortager sig hurtigere og forkorter skades perioden.

Zoneterapi sætter gang i blodcirkulationen, og du opnår derved en hurtigere heling i det ramte område. Derudover kan zoneterapien hjælpe kroppen med at sende energi rundt i systemet, styrke organismens selv-heling, og gøre kroppen mere modstandsdygtig over for nye skader.

Zoneterapi har i mange år vist sig effektiv i behandlingen af idrætsskader hos eliteudøvere og motionister samt i behandlingen af arbejdsrelaterede lidelser.
Det gælder både akutte som gamle skader.