Styrk dig selv

Kursus Styrk dig selv hos Zone Krop

Kurset Styrk dig selv er lavet til medarbejdere, ledere, sygemeldte og ledige der føler sig udfordret.

Er du f.eks. overbelastet, presset i hverdagen, vil gerne have reduceret dit stressniveau og/eller opnå balance i kroppen, skal du vælge dette kursus.

Kurset er til dig, der ønsker at tage styring over dit eget liv – du vil lære dig selv bedre at kende (elske den du er) – og det vil give dig frihed til at opnå indre ro og overskud, du kan anvende både privat- og arbejdsmæssigt.

Vores krop og sind bliver ofte overbelastet, det kan både være privat og/eller på arbejdet og af mange forskellige årsager. Når dette sker, bliver vi mere sårbare og får grundlæggende en følelse af ikke at være gode nok.

Indre tanker vil komme til at fylde meget, og du kan garanteret genkende nogle af disse udsagn:

– Du tvivler på dig selv
– Du har negative tanker om dig selv
– Du er bange for ikke at præstere
– Du sammenligner dig selv med andre
– Du har brug for andres anerkendelse, for ikke at føles forkert
– Du kan ikke sige fra overfor andre
– Du bruger energi på at tænke, hvad andre mener om dig
– Du har dårlig samvittighed hvis ikke du gør det samme som andre
– Du glemmer dine egne behov
– Du bekymrer dig om fremtiden
– Du mangler energi og glæde
– Du følger bare med strømmen uden at mærke hvad du har lyst til

Kurset Styrk dig selv vil hjælpe dig med at åbne op og blive bevidst om, hvilke værdier DU har – og hvor fantastisk DU er. Det vil forstærke dit selvværd, og ”knuse” den grundlæggende følelse af ikke at være god nok. Du vil få troen på dig selv tilbage.

Kurset kan beskrives på den måde, at det bliver ligesom at bygge klodser. Vi starter fra bunden af, og bygger mere og mere på, som forstærker dit selvværd. Det gælder om at du bliver bevidst om dine indre styrker – styrkerne bliver synliggjort – og vi kan så arbejde videre med alt det ”guld” (styrker) som du har.

Vi skal ikke være ens alle sammen – men vi skal heller ikke føle os forkerte – derfor er det vigtigt at vi bliver tilfredse og stolte af det ”guld” (styrker) vi hver især er født med. Og vi skal lære at bruge det bevidst og positivt. Vi skal også lære at acceptere og kunne føle os trygge, når vi føler os alene og anderledes.

Vi skal have fat i alt det positive vi er født med, og give det lov til at blomstre i os (kærlig-hed, glæde, at elske, stolthed m.m.).

Du vil få redskaber undervejs i kurset, som du kan bruge fremover til at holde fast i, at være den du gerne vil være. Det kan løbende bekræfte dig i, at du er god nok som den DU er, og at DU har mange værdier (indre styrke) som gør DIG til noget særligt.

Dette vil reducere dit stressniveau og du vil opnå større livsglæde ved at føle at du selv bevidst tager styring over dit liv og lever her og nu. Det vil give dig styrken til succes både privat- og arbejdsmæssigt.

Du forstærker dit selvværd, troen på dig selv og at du er god nok.

Du bliver bevidst om dine indre styrker, hvad du godt kan lide/elsker ved dig selv og hvem du gerne vil være. Alt dette gør dig i stand til at skabe det liv du virkelig ønsker dig.

Du bliver fortrolig med det du ser og mærker i dig selv og giver det lov til at blomstre – og det udvikler sig til en god følelse i maven, giver glæde og mere energi.

Kort sagt, du vil selv tage styring over dit liv! Reducere dit stressniveau og få større livsglæde – både privat og arbejdsmæssigt.

Det kan være svært at åbne op og finde sine egne indre styrker, når vi i mange år har levet ud fra, hvad der blev forventet af os, hvad andre sagde, og hvad andre gjorde – og helt har glemt at mærke os selv og hvad der føles rigtigt for os.

Kurset Styrk dig selv er en kombination af forskellige behandlinger, øvelser og oplæg. Det giver en større succes med at nå ind til dine indre styrker, og muligheden for at arbejde mere intens og effektivt med opbygning af dit selvværd.

Når vi arbejder med vores selvværd, bliver bevidste om vores indre styrker (værdier) og hvem vi er/vil være, vil vores krop og sind få mere overskud og der kommer balance i kroppen.

Vores indre tanker vil ændre sig og vi vil få flere succeser både i vores privatliv og arbejdsliv. Succeser der kan beskrives på denne måde:

– Du kan sige fra uden at få dårlig samvittighed
– Du vil få nemmere ved at bevare overblikket
– Du kan bedre holde fokus og bliver mindre distraheret
– Du har mindre frygt for at lave ”fejl”
– Du bliver bedre til at håndtere dine udfordringer
– Du bliver bedre til at håndtere personer der ikke er ligesom dig selv
– Du vil føle dig mere respekteret
– Du vil få modet til at stå ved den du er
– Du vil vågne op om morgenen og være glad for at være den du er
– Du vil elske dig selv for den du er

Kurset Styrk dig selv vil styrke dig på arbejdspladsen om du er leder eller medarbejder.

Du kan bruge mange af de samme styrker

– Du kan bedre prioritere
– Du får større forståelse for andres meninger, væremåde m.m.
– Du kan nemmere sige til og fra
– Du vil påvirke arbejdsmiljøet positivt
– Du får større gennemslagskraft
– Du kan arbejde mere målrettet
– Du kan arbejde mere effektivt i pressede situationer
– Du får større arbejdsglæde
– Det vil få positiv effekt på dit samarbejde med andre

Kursusindhold:

Der vil være kursusdage med oplæg, gruppesamtaler, meditation, gåture m.m.

Individuelle samtaler, onlinemøder, zoneterapi behandlinger, EFT/Matrix terapi behandlinger og NADA behandlinger vil blive en fast del af forløbet.

Samt en Facebook gruppe, der kan bruges som sparring undervejs i forløbet.

Kursusforløb:

Kurset forløbet over 4 måneder.

Vi starter med 2 dages ophold (inkl. overnatning) på kursussted, så vi er væk fra hverdagen og har tid til fordybelse.

I den efterfølgende periode vil der være:
4 individuelle aftaler á 1 time, hvor du får zoneterapi og vi snakker om hvordan det går med din personlige udvikling.
4 individuelle aftaler á 2 timer, hvor du får EFT/Matrix Reimprinting terapi og derefter NADA behandling.
3 fælles onlinemøder, hvor vi deler vores succeser og udfordringer.

Vi afslutter med 2 dages ophold (inkl. overnatning) på kursussted.

I hele perioden vil der være oprettet en Facebook gruppe, hvor der kan deles udfordringer og succeser. Jeg vil også være tilknyttet gruppen, så det er muligt at stille spørgsmål m.m.

Pris:

15.000 kr. eks. moms.

Prisen inkluderer: 4 intensive kursusdage, 8 x individuelle aftaler, 3 onlinemøder, sparring via Facebook gruppe i hele perioden, 2 x overnatning, mad under kursusdage og materialer.

Antal deltagere:

Maksimalt 5 deltagere på et hold.

Koncept for kurset Styrk dig selv

Mange mennesker har oplevet som barn (og som voksen) at blive afvist, svigtet, mobbet m.m. og det har gjort os utrygge og sårbare. Vi er blevet usikre på, hvem vi er og hvordan vi skal opføre os. Vi mærker ikke os selv indeni, men gør som vi regner med bliver forventet eller bliver sagt til os. Det giver os lavt selvværd og vi mister troen på os selv.
Vi ”gemmer” vores egne følelser væk (så meget som det er muligt) og viser dem ikke. Vi skjuler os selv og begynder at gøre som ”omverden / omgivelserne forventer”. Vi finder den person i os selv, som kan overleve dette mønstre og glemmer hvem vi er, og den vi inderst inde bedst kan lide at være.
Disse blokeringer og begrænsninger vil jeg arbejde med at fjerne, så vi hver især ”tør” leve og følge vores egne instinkter uden at føle os forkerte og miste vores selvværd.
Kort sagt at vi genopbygger os selv og elsker den vi er.

Forventes af dig

Jeg hjælper og giver redskaber til at finde din indre styrke og opbygge dit selvværd.

Kurset Styrk dig selv får størst effekt, hvis du mellem modulerne bruger tid på fordybelse, det vi har snakket om, opgaver m.m.
Den tid du bruger på kurset vil hjælpe dig til at nærme dig dit mål og du vil føle at en ny rejse er begyndt…..

Og det er DIN rejse….. og det er vigtigt at når du sidder i din gyngestol som 80-årige, at du kan se tilbage på et liv, hvor du har levet på dine egne præmisser og ikke andres. At du kan se tilbage med et smil og en god følelse i maven, fordi du har fuldt dine drømme, dine ideer og det der gør dig glad, stolt og skaber værdi. At du har skabt dit egen liv og brugt din indre styrke.

Hvor bliver kursus / individuelle aftaler afholdt?

Kursusdage afholdes i sommerhus ved Nykøbing Sjælland. Individuelle aftaler foregår i Roskilde.

Du vil altid kunne finde dato for hvornår der er opstart på næste hold ved at kigge forbi min kursuskalender. Bemærk dog, at der maksimum kan være seks tilmeldte pr. hold så du skal skynde dig.

Kom nu

Er energien ved at brænde ud – solen går ned – før du får set dig om.

Spring ud og tilmeld dig kursus.

Gør noget der betyder noget for DIG.

Det er DIT liv og du skal have mest mulig ud af det….